Copyright

Bekendtgørelse af lov om ophavsret (uddrag)

Kapitel 1
Ophavsrettens genstand og indhold

Beskyttede værker;
§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket,
hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling,
som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst,
bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.


Kapitel 5
Andre rettigheder

Fremstillere af fotografiske billeder;
§ 70. Den, som fremstiller et fotografisk billede (fotografen), har eneret til at råde over billedet
ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden.


Stk. 2. Retten til et fotografisk billede varer, indtil 50 år er forløbet efter udgangen af det år,
da billedet blev fremstillet.

-